Priser

Samtliga priser är angivna exkl. moms. Faktureras i efterhand med 10 dagars kredit.

Bokföring månadsvis inkl moms-och arbetsgivardeklarationer

 

Bokföringspaket 1:
1 – 30 verifikat/mån:

EF 700 kr/mån
AB 900 kr/mån

 

Bokföringspaket 3:
61 – 90 verifikat/mån:

EF 1200 kr/mån
AB 1550 kr/mån

 

Bokföringspaket 5:
121 – 200 verifikat/mån:

EF 2200 kr/mån
AB 2900 kr/mån

 

Bokföringspaket 2:
31 – 60 verifikat/mån:

EF 900 kr/mån
AB 1100 kr/mån

 

Bokföringspaket 4:
91 – 120 verifikat/mån:

EF 1400 kr/mån
AB 1750 kr/mån

 

OBS! Ovanstående priser är bokföring enligt kontantmetoden. Om ni har fakturametoden lägger vi till 30% på ovanstående priser.

Har ni fler verifikat än 120 st/mån: hör av er så kan vi gå igenom ert bokföringsmaterial och komma överens om ett pris efter det.

För dig som bara har ett fåtal verifikationer per månad men ändå vill ha dessa bokförda för varje månad erbjuder jag att bokföra dessa för 25 kr/verifikation.

För att momsdeklarationen skall bli klar i tid behöver vi få underlagen senast 2 veckor (månadsmoms) alternativt 3 veckor (tremånadersmoms) innan deklarationens inlämningsdatum.

Årsbokslut och deklaration för enskilda firmor

Kunder som redan har löpande bokföring hos oss: 2 500 kr.
Övriga kunder: 3 500 kr (under förutsättning att bokföringen är gjord i ett bokföringsprogram och vi kan erhålla en SIE-fil. Vid manuell bokföring i bok – begär offert).

Deklarationer

Årspris för enskilda firmor

För dig som lämnar hela bokföringen vid ett tillfälle och har momsredovisning en gång om året. Bokföring, momsdeklaration och bokslut ingår. Priset är baserat på antalet verifikationer.

1 – 200 verifikationer på ett år 7 000 kr
201 – 400 verifikationer 8 000 kr
401 – 600 verifikationer 9 500 kr
601 – 800 verifikationer 11 000 kr

 

Om antalet verifikationer överstiger 800 st tillkommer en kostnad om 15 kr/verifikation.

Årsbokslut Aktiebolag

Mindre aktiebolag som redovisar enl. K2 reglerna.
Bokslut inkl.deklaration samt årsredovisning (som ska in till Bolagsverket) ingår i priset.
Från – 8 000 kr

Löner

Vi sköter lönekörningar med underlag som du tillhandahåller oss, med lönespecifikation som skickas hem till den anställde och vi sänder dig en utbetalningsorder i mitten av månaden på den exakta summa som ska betalas ut till respektive anställd. Vi håller också reda på kontrolluppgifter som ska sändas till Skatteverket i början varje år: 150 kr/mån per anställd

Rekvirering till Arbetsförmedlingen

Om ni har anställda med Nystartsjobb behöver ni varje månad rapportera till AF. Om ni vill att vi sköter detta tar vi en liten summa för det: 95 kr/ anställd per månad

Faktureringsservice

Vi upprättar faktura enligt ditt underlag, skriver ut den och skickar iväg den. I priset ingår porto, papper och vanligt vitt kuvert. Om du vill använda särskilda kuvert med tryck får du stå för dessa. från 70 kr/faktura

Om ni använder er utav ett transaktionskonto hos banken måste bokföringen överensstämma med kontosaldot. Om det är enklare avstämningar så ingår det i priset för respektive bokföringspaket, men är det komplicerade avstämningar, där vi måste leta länge efter varje summa och underlag saknas, så tillkommer en extra avgift för det.

ROT/RUT

Vi administrerar även ROT- och RUTavdrag åt er som har sådana tjänster. Ofta kommer det in kontrollförfrågan ifrån Skatteverket, och då kan det vara skönt att ha någon som tar hand om allt från början till slut.

ATG och Svenska Spel

Om ni förmedlar spel och lotter så tar jag 1.000 kr extra för den månatliga bokföringen, oavsett ovanstående paketpriser

Detta ingår inte i ovanstående angivna priser

Sortering av material. Detta timdebiteras. Spara pengar och sortera dina verifikat själv. Det gör du enkelt genom att lägga allt i datumordning. Timpriset för sortering är 450 kr/tim. Lägsta debiterad tid är 30 min per.

Våra tjänster inkluderar:

  • Löpande bokföring
  • Moms och skattedeklaration
  • Löneadministration
  • Bokslut, årsredovisning och deklaration
  • Administrativa rutiner

Intresserad?
Kontakta oss och boka in en tid för ett första möte, som självfallet är kostnadsfritt.

Senaste inläggen

Har du eget företag?

Det är nytt år och dags att tänka på att knyta ihop föregående år. Låt oss förenkla det för dig! Kontakta oss så hjälper vi er med bokföring, bokslut och deklarationer, samt årsredovisningen för de som har aktiebolag.

Ring 073-555 55 77

eller mejla på: ekonomad@live.se

 

bokföring idag

Ekonomad

Bokföring & Administration

Silverviksgatan 2
213 74 Malmö

Tel: 073-555 55 77
Mail: ekonomad@live.se